Motalafabrik förbrukar mycket el

Elektrolux tillverkning av köksspisar i Motala gör av med fyra gånger mer el än motsvarande fabrik i England.
De här stora skillnaderna framgår av en jämförande studie gjord vid Linköpings universitet, som Radio Östergötland tagit del av. Arne Pontenius, som är energiansvarig inom Elektroluxkoncernen, säger att de andra fabrikerna använder mer olja och gas, men att målet är att sänka elförbukningen för Motalafabriken.