Ny asfalt vart 200:e år i Gävle

Gatorna i Gävle asfalteras i en alldeles för långsam takt - det menar ansvariga inom kommunen. Fortsätter det som idag kommer varje gata att asfalteras bara vart 200:e år, och det dåliga underhållet kommer att leda till att vägarna kommer att behöva byggas om helt och hållet - och det blir dyrt. Det säger Malte Burwick, chef för trafik och parker på tekniska kontoret, till Radio Gävleborg.
Redan idag går vägarna sönder akut på ett sådant sätt att gatorna måste lappas, och det kommer bara att bli värre tror Malte Burwick. För nu asfalteras bara en halv procent av gatorna varje år. Fortsätter det så kommer varje gata att asfalteras om i snitt vart 200:e år. Gatorna bör asfalteras vart 25:e eller 30:e år. Malte Burwick varnar för att det dåliga underhållet kommer att leda till en kostnadsexplosion. Han räknar med att det kommer att finnas mindre pengar för just asfaltering nästa år. Trots det är kommunalrådet Mats Ågren optimistisk. Han pekar på att den totala budgeten för tekniska kontoret ökar, och han är övertygad om att gatorna i Gävle kommer att hålla en hög standard även i fortsättningen.