Lussedisko stoppas av skolledningen

Katedralskolans lussedisko i Skara stoppas av skolledningen. Orsaken är att diskot anses bidra till ökat fylleri vid skolan, och ökad frånvaro bland eleverna dagen efter. Diskot arrangeras av elevrådet på skolan, som alltså i år inte får ordna någon fest. Det skriver Nya Lidköpingstidningen i dag.