Polisen ökar flygande besiktningar

Det blir större risk för svenska bilister att råka ut för en flygande besiktning vid vägkanten nästa år. Rikspolisstyrelsen förbereder en kraftig ökning av antalet kontroller.
Enligt polismästare Håkan Jaldung, som utrett frågan, ska 100 000 flygande bilbesiktningar genomföras per år - dubbelt så många som i dag. För länets del skulle det innebära en ökning från dagens 1000 till 2000 besiktningar. I länet finns en bilinspektör av 70 i hela landet. - Det blir ett omöjligt uppdrag om inte fler inspektörer tillsätts, säger trafikpolis Reinhold Lundblad i Östersund. Inspektörerna flyttades för några år sedan över från Vägverket till polisen och som en följd av det är det fortfarande Vägverket som finansierar de flygande inspektionerna. Men ersättningen från Vägverket till polisen har minskat från 70 miljoner kronor till 35 miljoner.