Tågkompaniets datamiss tömmer börsen till jul

Ett stort antal resenärer som betalat sina biljetter ombord på Tågkompaniets tåg har plötsligt fått en räkning på samtliga betalningar - i vissa fall mer än ett halvår efter det att tågresan gjordes.
- Vi har haft ett dataproblem och det uppmärksammades inte förrän vid bokslutsarbetet. Dataproblemet innebar att vi inte kunnat registrera resor som gjorts och betalats med kort. Nu har felet rättats till och det innebär att vi nu kunnat belasta våra kunders konton för de resor som gjorts. Det handlar om resor på totalt mellan 400 000 och 500 000 kronor, säger Tågkompaniets vd Jan Johansson till Norrbottens-Kuriren. Dataproblemet innebär att resor under en period av 7-8 månader från i våras och framåt inte registrerats på rätt sätt och då har kortbetalarnas konton inte belastats för de betalningar som gjorts. - Det är beklagligt att det blivit på det här viset, men våra kunder har ju fått ränta på sina pengar under den här tiden. Det har ju inte vi, säger Jan Johansson. För några flitiga resenärer som betalat med kort blir avdraget på kontot extra kännbart i julklappsköpartider.