Sågverksföretag investerar mångmiljonbelopp

Trots att sågveksindustrin har brottats med ekonomiska problem under en rad år planerar nu Camfore investeringar de närmaste åren på på mellan 20 och 25 miljoner.
Strategin är att en större del av stocken skall bli till användbart virke , medan restprodukterna spån och flis skall bli mindre. - Tanken är inte att vi ska dra ner på antalet anställda, säger Camfores vd Jan Erik Nääs.