Politiskt tomrum efter Uitto

Det är ännu så länge en öppen fråga vem som ska få uppdraget som ny ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Östersund från årsskiftet.
I helgen beslutade socialdemokraterna i länet att utse nuvarande ordföranden i barn- och ungdomsnämnden, Robert Uitto, till nytt landstingsråd och vice ordförande i landstingsstyrelsen. Formellt beslut tas vid landstingsfullmäktige den 9 december. Men det är bråttom att finna en efterträdare till Uitto. Redan på torsdag (5/12) ska nämligen nye nämndordföranden för barn- och ungdom utses. Det är ett tufft uppdrag som väntar en ny ordförande med bland annat flera skolnedläggningar framöver.