Fortsatt medlemsras för Hyresgästföreningen

För tredje året i rad minskar antalet medlemmar i Hyresgästföreningen i Blekinge. Fram till sista oktober i år har ytterligare 550 medlemmar lämnat föreningen.
-Största anledningen till medlemsraset är att Hyresgästföreningen har haft väldigt svårt att rekrytera medlemsvärvare just i Blekinge. Det säger Brigitte Widell, värvningschef i Småland och Blekinge. Medlemsvärvare söker upp hyresgästerna i sina bostäder och det är enlig Brigitte Widell det bästa sättet att hålla medlemsantalet uppe.