Tidigare ägare krävs på markundersökning

Miljöförvaltningen i Malmö anser att företaget Bayer-Gullviks AB ska betala 200 000 kronor i vite om de inte gör en markundersökning på en förorenad industritomt på Gullviksområdet i Malmö.
Bayer tillverkade och lagrade bland annat miljöfarliga bekämpningsmedel på tomten fram till mitten av 1970-talet. Tomten såldes i början av 1980-talet, men kommunen menar att det är den gamla ägaren som har ansvar för undersökning och sanering.