Småkom vill ha fler poliser

Nu måste regering och riksdag prioritera frågan att ge hela Sverige tillgång till polis. Det skriver Anders Agnemark och Ronny Svensson i Småkommunernas nätverk Småkom i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.
De två företrädarna för landets småkommuner är bekymrade över att en stor del av landets kommuner redan i dag tvingas lita till privata vaktbolag för att få en rimlig bevakning av anläggningar och verksamheter. De kräver också att en fjärde polishögskola inrättas, föslagsvis inom någon högskola i södra delen av skogslänen.