Få bältesfuskare åker fast

Trafikpoliserna i Uppsala län är näst sämst i landet på att haffa folk som fuskar med säkerhetsbältet. Detta enligt försäkringsbolaget Folksam, som undersökt hur många som åkt fast i olika polisdistrikt.
I Västernorrland, där polisen har varit mest framgångsrik, har fyra gånger så många bältesfuskare fastnat i kontroller. När det gäller hastighetsöverträdelser är polisen i vårt län något bättre - bara fyra från botten i en jämförelse med övriga landet. Förra året rapporterades totalt 1200 hastighetsöverträdelser per 100 000 invånare.