Irak protesterar mot flyganfall

I ett brev till FN har Irak klagat över föregivna amerikanska och brittiska luftanfall över landets norra och södra delar. På söndagen anföll västliga stridsplan mål utanför Basra vid Persiska viken, och enligt irakiska uppgifter ska fyra människor ha dödats.
I brevet från den irakiske utrikesministern Naji Sabri till FN-chefen Kofi Annan betecknar Irak anfallen som ett utslag av godtycklig aggression och statsterrorism, som utgör en rå inblandning i Iraks inre angelägenheter. Åtta räder Irak förbehåller sig rätten att försvara sig, skriver utrikesministern. Enligt irakierna har brittiska och amerikanska plan genomfört åtta räder bara mellan den 22 oktober och 17 november i de zoner i norr och i söder där inga irakiska flygrörelser är tillåtna. Det lågintensiva kriget över zonerna har förts ända sedan fientligheterna vid Persiska viken upphörde i början av nittiotalet och Irak hävdar att åtgärderna från brittisk och amerikansk sida inte har stöd i internationell lag. ”Civila ska inte komma till skada” USA och Storbritannien hävdar att anfallen genomförs bara efter det att irakiskt luftvärn beskjutit de allierade planen och att alla försiktighetsåtgärder vidtas så att civila inte ska komma till skada. Trots anfallen fortsätter FN:s vapeninspektioner i och omkring Bagdad. Ingen av parterna vill göra någon direkt koppling mellan anfallen och vapeninspektionerna, även om USA har tolkat det irakiska användandet av sitt luftförsvar i zonerna som ett direkt brott mot FN-resolutionen från i början av november. Inget irakiskt motstånd Hittills har inspektionerna inte mötts av något nämnvärt irakiskt motstånd och inspektörerna har ännu inte funnit nånting som bevisar att Irak innehar massförstörelsevapen. På söndag ska Irak - enligt FN:s snart månadsgamla resolution om inspektionerna - lämna in en fullständig deklaration om alla sina vapenprogram, kemiska, biologiska och nukleära, samt en lista över långdistansraketer med en räckvidd över 150 kilometer, som föremål för en av inspektionerna på måndagen. Det blir det första allvarliga provet på Iraks vilja till samarbete, och skulle Bagdadregimen misslyckas med det, kallas FN:s säkerhetsråd in och ett eventuellt krig rycker närmare.
Lars Kobbe, Kairo