Trötthet bakom ratten vållar många olyckor

Över 200 förare per år dör eller skadas sedan de somnat bakom bilratten. De flesta trötthetsolyckor inträffar på 90- och 110-vägar. Det visar en ny rapport från Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI.
Anna Anund är en av de VTI-forskare som har studerat samtliga polisrapporterade vägtrafikolyckor mellan 1994 och 1999. Hennes slutsats är att en trötthetsolycka lätt kan inträffa. – Risken är uppenbar. Framförallt för den som kör nattetid. Värre olyckor Studien från VTI visar att 235 förare per år kör av vägen för att de somnat bakom ratten, och skadorna efter trötthetsolyckor är värre än vid andra singelolyckor, främst beroende på att hastigheterna ofta är höga. Unga förare och personer som kör hem efter skiftarbete är överrrepresenterade i statistiken. Yrkesförarna är i större utsträckning än de privata förarna medvetna om tröttheten, men kan trots det ibland inte stanna för paus. – De vi har pratat med är ofta väldigt stressade och pressade av speditörer. De har helt enkelt ingen faktisk möjlighet att stanna. Det saknas också parkeringsplatser att stanna på. Många önskar sig en förändring av den lagstiftning som reglerar körtider och vilotider, säger Anna Anund. Delat ansvar Vid Svenska åkeriförbundet, som är åkerinäringens branschorganisation, anser man inte att det finns några större problem med förare som somnar bakom ratten. Men vice vd Göran Forssén håller med om att det ibland är mycket stress på vägarna. – Det måste ju till rimliga och vettiga transportupplägg så att det finns möjlighet att ta de raster som det finns bestämmelser om. Ansvaret för detta ligger på såväl transportföretag, åkeriledningar som kunder. På flera ställen har antalet trötthetsolyckor minskats genom att räfflor har frästs upp vid vägrenen.
Lasse Johansson, P1-morgon och Catarina Malmsberg, Ekot