Rollen som fredsnation viktig för Norge

I Oslo startade på måndagen förhandlingar om fred på Sri Lanka. Norska diplomater har i flera år spelat en central roll för att hitta en lösning där. Norge som fredsskapande nation i konflikter blir allt viktigare, säger norske fredsforskaren Stein Tönnesson, som leder det internationella fredsforskningsinstitutet i Oslo.
Norge har fått ett internationellt anseende som fredsmäklare och det har gjort att så många hör av sig om hjälp, men det norska utrikesdepartementet har inte tillräckligt med resurser att medla i alla de konflikter som det kommer förfrågningar om. I flera fall hänvisar det vidare till andra länder eller stöttar med pengar. Lösningar efter vapenvilan i Sri Lanka Den här veckan leder det norska utrikesdepartement förhandlingar mellan regeringen på Sri Lanka och rebellgruppen de tamilska tigrarna. Inbördeskriget har härjat i nitton år men efter lång tids norsk medling kom parterna överens om vapenvila i februari i år. Vid förhandlingsbordet ska de nu diskutera lösningar för politiken, ekonomin och lagstiftningen. Fredspolitiken har blivit en del av den norska utrikespolitiken. Det var Osloavtalet 1993 om fred i Mellanöstern som satte Norge på kartan som fredsnation. Norge har också engareat sig i en rad andra konflikter, bland annat i Guatemala, Sudan, Indonesien och på Filippinerna. Oljepengar ger Norge råd att satsa Att Norge delar ut fredspriset har varit med och skapat rollen som fredsnation, oljepengarna gör att landet har råd att satsa. Engagemanget gör att norska politiker kommer i kontakt med världens toppledare och får göra sina röster hörda. Det kan i sin tur ge till exempel handelspolitiska fördelar. Misslyckande hotar positionen som fredsnation Men Norges roll som fredsmäklare är helt beroende av att processerna inte misslyckas, säger Stein Tönnesson. Osloavtalet som ledde till fred mellan irsaeler och palestinier har redan starkt ifrågasatts på grund av striderna nu. Därför är arbetet för fred på Sri Lanka mycket viktigt för att Norge ska behålla sin position, säger fredsforskaren.
Beatrice Janzon, Oslo