Konferens om familjevåld

Socialförvaltningen i Eskilstuna arrangerar just nu en konferens om kvinnovåld och familjevåld.
Konferensen är en del i ett EU-projekt, finansierat av EU:s Daphnefond. Målet med projektet är att hitta nya vägar i samarbetet mellan olika myndigheter i arbetet mot våld i familjer. Konferensen i Eskilstuna hålls under den här veckan. Bland annat deltar grupper i kommunen som arbetar både med utsatta barn, kvinnor och förövare.