...och LRF kräver tre akutsjukhus

Sent om sider ger sig LRF in i debatten om nedläggningen av akutsjukhuset i Bollnäs. LRF kräver att tre akutsjukhus ska finnas kvar i länet.
Förbundet pekar på att 70.000 människor får mer än en timmes resväg till nämaste akutsjukhus om det i Bollnäs försvinner. Dessutom berörs många av LRF:s medlemmar i länet av nedläggningen. Enligt förbundet är olycksfallsriskerna inom djurskötseln, växtodlingen och skogsbruket procentuellt sett bland bland de högsta i förvärvslivet.