Tveksamt om åtal kring miljöskandal

Miljöåklagare Christer Petterson har ännu inte beslutat om han ska inleda någon förundersökning kring dumpningen av tomfat från Sjösa såg. Han är tveksam om det kan bli åtal.
Om tunnorna innehåller rester av miljögifter så är ett eventuellt miljöbrott ännu inte avskrivet, även om dumpningen skedde på 70-talet, eftersom det då är frågan om pågående förvaring av miljöfarligt avfall. Men Christer Pettersson är ändå tveksam till att väcka åtal för något som hände för över 20 år sedan. - Det går inte ens att väcka åtal för mord som begåtts för så länge sedan, då känns det märkligt att åtala för miljöbrott, säger Christer Pettersson.