Strid om bokpriser avgörs av EU?

En strid om bokpriser mellan danska förläggare och bokhandlare i Malmö kommer av allt att döma att avgöras av EU.
Danska förläggare vägrar sälja sina böcker till Sverige om inte butikspriset här blir detsamma som i Danmark. I Danmark har man en 25-procentig moms medan Sverige nyligen sänkte momsen på böcker till sex procent. Bokhandlare Gudmund Hamrelius i Malmö har fått besked av Utrikesdepartementet att Sverige skall driva frågan vidare. - Det här bryter ju helt mot att vi skall kunna handla fritt över gränserna mellan Sverige och Danmark, säger Gudmund Hamrelius. Bakgrunden är att danska bokförläggare vill att svenska bokhandlare skall skriva kontrakt på att de håller danska priser. - Jag kan inte skriva på ett sådant kontrakt. Vi har ju fria priser i Sverige och skulle jag skriva på ett sådant kontrakt så bryter jag mot svensk lag. Jag får inte göra några överenskommelser om priser, säger han.