Läkemedelsföretaget DSM får öka produktionen

Läkemedelsföretaget DSM Anti Infectives i Strängnäs får öka sin produktion till 120 000 ton av det läkemedel som tillverkas vid fabriken, kaliumklavulanat. Det har Miljödomstolen beslutat.
I oktober beslutade domstolen att företaget får tillverka 50 000 ton fram till åskiftet. Miljödomstolen ställer en rad miljövillkor på företaget som ska minska utsläppen till både luft och vatten. Det är ökad efterfrågan från främst USA och Kina som gör att företaget vill öka produktionen. Fram tills oktober hade företaget tillstånd att tillverka 40 000 ton