Luddiga regler problem för gymnasielösa

Kommunernas ansvar för de ungdomar som inte går på gymnasiet är för otydligt. Det har Skolverket kommit fram till i en rapport som presenteras i dag.
Att skollagen är otydlig leder till att kommunerna tolkar skollagen olika, och det får stor betydelse för de ungdomar som behöver hjälp för att komma in på gymnasiet. Det finns också stora brister i ansvarsfördelningen inom kommunerna. Där har många inte gjort klart vem som har ansvaret för ungdomarna, skriver Skolverket, som efterlyser ett förtydligande av ansvaret å det snaraste.