Regional rovdjursgrupp bildad i Västerbotten

Hur många rovdjur vill vi ha i länet? Och var vill vi ha dem? Det är huvudfrågorna som det nybildade Regionala rovdjursrådet i Västerbottens län ska behandla.
Den regionala rovdjursgruppen ska ta fram det faktaunderlag som behövs och undersöka länsbornas åsikter, attityder och önskemål kring rovdjuren. Länsstyrelsen fastställer Det färdiga förslaget ska lämnas till länsstyrelsen, som inom ramen för den nya rovdjurspolitiken i Sverige har fått uppdraget att fastställa regionala mål och förvaltningsplaner för björn, järv, lo, varg och kungsörn. Olika representanter I Regionala Rovdjursrådet finns representanter för kommunerna, samebyarna, Polisen, Åklagarkammaren, Länsstyrelsen, Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Ornitologiska föreningen, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Fåravelsföreningen i länet.