JK vill stärka samernas rättigheter

"Stärk samernas rättigheter" - skriver Justitiekanslern i sin remiss om förslaget till en ny rennäringslag.
Justitiekanslern skriver i sitt yttrande om den nya rennäringspoiltiken att man noggrant måste gå igenom förslagen i betänkandet. Han är medveten om de konflikter som finns både inom och utom renskötsleområdet mellan renägare och andra samer och mellan renägare och markägare. Stora proportioner Justitiekanslern anser att något måste göras vad gäller de motsättningar som skapats mellan de här grupperna, motsättningar som i vissa fall fått stora proportioner. JK skriver också att regeringen borde ta initiativ till en långsiktig process i den här frågan, en fredsprocess som har ett långt, flerårigt liv. Men för att en sådan process ska kunna bli framgångsrik måste det till statliga pengar. Lösa problemen Justitiekanslern skriver också att det behövs underlag för en långsiktig och bärkraftig rennäring i Sverige. Ett led i den riktiningen är att stärka samernas rättigheter. Han anser att man måste lösa de problem och konflikter som finns i renskötselområdet annars befarar han att konflikterna kan öka ännu mer. Det här skriver Västerbottenskuriren.