Högskolan i Borås bra på att få in kvinnor

Ledarskapet på högskolor och universitet är mansdominerat. Bland den minoritet skolor som klarar regeringens mål finns Högskolan i Borås - här är 2 av 5 ledare kvinnor.
Det här framgår av en undersökning som tidningen Statstjänstemannen gjort. Undersökningen pekar också på brister i hur själva ledarskapet sköts på högskolorna. Chefer på högskolorna är ofta mindre bra på att vara ledare, eftersom de tillsätts på vetenskapliga meriter, men oftast saknar utbildning eller erfarenhet som chefer. Ombudsman Inger Ehn Knobblock på Statsanställdas förbund, säger att den här traditionen blir allt svårare att förena med det moderna samhällets krav på ledare. Hon anser att det är dags för högskolan att göra om sin organisation. Undersökningen som presenteras i tidningen Statstjänstemannen handlar också om könsfördelningen bland chefer i högskolan. Av alla landets högskolor är det bara en fjärdedel som har en någorlunda jämn fördelning mellan män och kvinnor i ledande positioner. Högskolan i Borås är en av dem, och klarar med nöd och näppe regeringens mål som går ut på att det ska finnas mellan 40 och 60 procent av vardera män och kvinnor i ledande befattningar. I genomsnitt innehas 75 procent av chefsposterna på högskolorna av män. Men det finns också några skolor som har mer än 60 procent kvinnor som chefer, och även dessa skolor underkänns i undersökningen.