Bättre beredskap för oljeolyckor

Framförallt Gotland, med sitt utsatta läge mitt i Östersjön, kan komma att drabbas om en oljekatastrof inträffar. Det säger moderata riksdagsledamoten Marietta de Pourbaix-Lundin, som vill veta vad försvarsministern tänker göra för att förbättra beredskapen.
Trots att oljetransporterna ökar i Östersjön så saknas resurser för sjögående brandbekämpning och nödbogsering av fartyg som kan vara effektiva metoder att förhindra svårare olyckor och utsläpp. Tänker försvarsminister Leni Björklund stärka den svenska beredskapen för att bemöta den ökade risken av en stor oljekatastrof i Östersjön? undrar Marietta de Pourbaix-Lundin i en riksdagsinterpellation.