Lång väntetid för cancersjuka

Det är långa väntetider inom landstinget Sörmland för patienter som kan ha drabbats av prostatacancer.
Över ett år kan väntetiden vara från det att misstankar om cancern konstaterats, till dess att en patient får komma på undersökning. Leif Borck, Urolog och Överläkare på kirurgiska mottagningen på Mälarsjukhuset, anser att den medecinska säkerheten är hotad: Han säger till Sveriges Radio Sörmland att väntetiderna är oacceptabla och att mottagningen inte längre kan ta det medicinska ansvaret för patienterna. Brist på urologer är en av orsakerna till väntetiderna.