Tufvesson vill få orättvist kulturavtal granskat

Regionpolitikern och kristdemokraten Rolf Tufvesson från Helsingborg överväger att göra rättslig sak av kulturavtalet mellan Malmö och Region Skåne.
Avtalet innebär att regionen skjuter till 173 miljoner kronor till malmökulturen, medan Helsingborginstitutionerna bara får drygt 4 miljoner. Tveksamt avtal Det hela bygger på en skatteväxling som gjordes när regionen bildades och tog över finansieringsansvaret för en rad verksamheter i Malmö. Men kulturavtalet är, enligt Rolf Tufvesson, tveksamt. - Det finns en evighetsklausul som innebär att om inte Malmö Stad och Region Skåne kommer överens så kommer det här avtalet att fortsätta att gälla. Jag är mycket tveksam om regionen och en kommun har den juridiska rätten att teckna den typen av avtal, säger Rolf Tufvesson. Skapar fortsatt orättvisa Avtalet ger enligt honom en fortsatt orättvisa mellan Malmö och övriga kulturinstitutioner - Malmös institutioner får varje år med automatik en uppräkning av pengar som ingen annan verksamhet i Region Skåne kommer att få. Det innebär att övrig regional kulturverksamhet i Skåne har fått mindre pengar på bekostnad av Malmö, säger Tufvesson.