Ovanligt markpolitik i Jönköping

Det är svårt för privata intressenter att köpa in och planera mark i Jönköping Här driver kommunen själv sin egen markpolitik och det är mycket ovanligt i Sverige i dag. Det säger Marianne Carlbring fastighetvärderingskonsulten Svefa i Vänersborg.
- Jönköping har väl haft tuffa politiker som vågat genomföra det här. Socialdemokraterna har med stöd av centerpartiet i Jönköping drivit ett hårt motstånd mot marknadskrafterna inom skolan och vården där man själv vill sköta driften. Men även när det gäller markfrågor för bostäder, vägrar de styrande politikerna i Jönköping att låta marknadskrafterna ta över. Marianne Carlbring tror det leder till sänkta markpriser när kommunen själv köper in, planerar och sedan säljer mark för byggnation. Att privata exploatörer får köpa in mark och sedan planera och förbereda den själv genom ett så kallat exploateringsavtal med kommunen, förekommer inte i Jönköping men det är mycket vanligt i många andra kommuner. Kommunalråd Per Larsson (s), håller med i Marianne Carlbrings analys och han menar att man tillsammans med centerpartiet har strategin att ha initiativet i markfrågorna i kommunen. - Lämnar man ut det så vill ju entreprenörsföretaget har någon form av vinst och då blir det dyrare i längden, säger Per Larsson till Nyheterna.