Centern KU-anmäler Jan O Karlsson

Striden mellan migrationsminister Jan O Karlsson och Migrationsverket om hur flyktingarna ska bo blir ett fall för riksdagen. Det är centerpartiets vice gruppledare i riksdagen, Åsa Torstensson, som vill att konstitutionsutskottet ska granska om Jan O Karlsson har gjort sig skyldig till ministerstyre.
– Nu går statsrådet Jan O Karlsson in i en detalj och säger. ”ajabaja, så ska ni inte göra”, och det kan vara ett ministertyre. Det tycker jag att konstitutionsutskottet ska undersöka, säger Åsa Torstensson. Migrationsverket har svårt att hitta tillräckligt med bostäder till flyktingarna och förhandlar nu med tre kommuner om att lägga flytande bostadsplattformar där. Migrationsministern kritisk Men migrationsminister Jan O Karlsson har sagt att så drastiska åtgärder vill han inte ha. Det här har retat upp Migrationsverkets ställföreträdande generaldirektör Anders Westerberg. En svensk minister får enligt grundlagen inte blanda sig i detaljerna i hur en myndighet sköter sina uppgifter. Anders Westerberg har sagt till TT att Jan O Karlsson inte har ett dugg med att göra hur verket löser problemet, och har antytt att det kan handla om ministerstyre. Anmälan senast i morgon, tisdag Centern har tagit fasta på klagomålen från migrationsverket och Åsa Torstensson lämnar en anmälan till konstitutionsutskottet senast i morgon, tisdag. – Det jag då anmäler är att ministern så i detalj går in och öppet agerar mot myndigheten, och myndigheten svarar mycket riktigt att detta statsrådet inte med att göra, säger hon. Jan O Karlsson har redan KU-anmälts för den kräftskiva han lät Utrikesdepartementet betala och nu blir det alltså en anmälan till. Dolde inte missnöje När generaldirektören på Migrationsverket, Lena Hälll Eriksson, intervjuades i Ekots sändningar på måndagsmorgonen var hon försiktigare än sin ersättare Anders Westerberg, men dolde inte att hon inte var nöjd över vad Jan O Karlsson har sagt i medierna. – Jag tycker att i den mån vi ska föra dessa diskussioner ska vi göra det med varandra, säger hon. Ekot har sökt Jan O Karlsson för en kommentar, men han är på resa utomlands.
Fredrik Furtenbach