Posttraumatiskt stressymdron försvårar inlärning

Så kallade posttraumatiska stressyndrom bland flyktingar kan sitta i länge. En mindre studie bland 28 flyktingar i Landskrona, som vistats i Sverige 7-12 år, visar att man fortfarande har problem med depression, ångest och inlärningssvårigheter, som följd av de krigsupplevelser man varit med om.
Psykiatern Anton Perlesis studie pekar också på att personer med posttraumatiskt stressyndrom har särskilt svårt att lära sig svenska: - De flesta hade minnesstörningar och problem med korttidsminnet, vilket var ett klart tecken att dessa personer inte kan följa den utbildningstakt som man erbjuder idag. Men genom att fokusera på de färdigheter som dessa personer har från sitt hemland och därigenom smyga in det nya språket så har dessa personer lättare att lära sig, säger Anton Perlesi. De som deltagit i studien har alla varit med om svåra upplevelser som tortyr, misshandel, svält och flykt. De flesta kommer från forna Jugoslavien, majoriteten är bosniska muslimer men ett par afghaner och libaneser har också deltagit. Studien har gjorts i samarbete med bland annat Försäkringskassan och Landskrona kommun för att man ville undersöka rehabiliteringsmöjligheterna för personer med posttraumatiskt stressyndrom. - Tyvärr var resultatet inte speciellt bra. Det är inte många som arbetar, säger Anton Perlesi. Om fem år skall studien följas upp. Då kommer en del av utredningarna att göras om för att se vilka faktorer som var avgörande för en lyckad rehabilitering och behandling.