Rutiner ses över efter förväxlade ordinationer

En 58-årig kvinna som behandlades för lungcancer vid Universitetssjukhuset i Lund i somras fick svåra biverkningar sedan hon fått en två gånger för hög dos cellgiftsbehandling.
Vid behandlingen förväxlades de cellgifter som kvinnan ordinerats, och efter ett par dagar fick kvinnan svåra muskelsmärtor, stickningar och svaghet i benen. Misstaget upptäcktes först efter två veckor. Sjukhuset har anmält ärendet till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Sjukhuset arbetar nu för att få ett tydligare underlag för ordinationer och man kommer att starta ett försök med databaserad ordination direkt till det apotek där beredningen av cellgifterna sker som skall minska risken för förväxlingar.