Just nu
  • Just nu: De får Nobels fredspris

Polisutredning om arrestrymning

Polisen i Nyköping är föremål för en förundersökning om tjänstefel.
Förundersökningen har inletts med anledning av att en 18-åring rymde från polisarresten i början av den här månaden. I måndags var rikspolisstyrelsen på plats för att undersöka arresten, som har en del brister. Vilka vill inte Ronny Sagebrand, arrestansvarig vid Nyköpingspolisen, säga. Däremot säger han att arresten troligen kommer att byggas om på grund av bland annat förslitningar. Nästa vecka väntas en rapport från rikspolisstyrelsen om bristerna vid arresten vara klar.