Kommunal chef fälld för brott mot grundlagen

Stadsbyggnadschefen i Uddevalla, Håkan Björkman, försökte faktiskt att efterforska vem som hade tipsat tidningen Bohusläningen så att det blev negativa artiklar om förhållandena på miljö- och stadsbyggnadskontoret. En sådan efterforskning är förbjuden.
Hovrätten fäller stadsbyggnadschefen.Och ändrar på tingsrättens dom, som friade Håkan Björkman. Nu döms han till 50 dagsböter för brottet. Hovrätten tror mera på de båda anställda som vittnat än på Håkan Björkman. Stadsbyggnadschefen hade också skrivit ett brev till alla anställda efter artiklarna i Bohusläningen - och även i det fallet står det klart att han efterforskade källan, skriver hovrätten i sin dom.