Adelsgatan byggs om till gågata

Nu börjar ombyggnaden av Adelsgatan i Visby till gågata. I en första etapp kommer gatubeläggningen att bytas till smågatsten och körbanan höjas till kantstenarnas nivå. Belysningen kommer också att kompletteras.
Innan beläggningen kan bytas måste ledningsystemet i gatan åtgärdas. GEAB ska också lägga fjärrvärmeledningar. Arbetet beräknas vara avslutad till årsskiftet och det går inte att utesluta störningar för affärerna utmed Adelsgatan. Nödvändig trafik kommer att släppas fram och gångbroar till butiker kommer att läggas ut.