Dyr sanering av blyförgiftad mark

Saneringen av bly från den gamla skjutbanan i Trumptorp i Eskilstuna blir dyrare än vad kommunen trodde från början.
Länsstyrelsen kommer att ansöka om ytterligare närmare 6 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Samtidigt säger Naturvårdsverket ja till att kommunen får använda drygt 1,5 kronor till saneringen, pengar som från början skulle användas till dagvattenbrunnar. Enligt tidigare bräkningar blir saneringen dubbelt så dyr som det beräknades från början eftersom det var mer föroreningar än vad man hade räknat med.