Lantbrukarna i Skåne kommer bli allt färre

SKÅNE. Antalet lantbruk kommer att minska kraftigt i Skåne de närmaste 8 åren. Det visar en kartläggning som länsstyrelsen och hushållningssällskapet har gjort.
År 2010 kommer 900 stora flermansjordbruk stå för den mesta av livsmedelsproduktionen i Skåne. 3000 deltids- och familjejordbruk kommer fram tills dess ha lagts ner. - Det betyder att livsmedelsproduktionen i Skåne kommer att minska, säger Bengt Olof Svensson, lantbruksdirektör vid länsstyrelsen i Skåne. Främst kommer mjölk och köttproduktionen att minska. Anledningen är dålig lönsamhet, vilket också ligger bakom den allt snabbare utvecklingen mot större lantbruk. Kartläggningen visar också att de traditionella familjejordbruken kommer försvinna i allt snabbare takt och ha en minimal betydelse för livsmedelsproduktionen i Skåne år 2010. Istället kommer det bli allt vanligare med så kallade bostadsjordbruk, det vill säga ett litet lantbruk där den huvudsakliga inkomsten kommer från något annat än jordbruket.