Besked om kongresshall i Visby före jul

Regeringen väntas fatta beslut om statligt stöd till en kongresshall i Visby före jul. Beredningen har dragit ut på tiden, vilket beror på att det handlar om mycket pengar, 40 miljoner kronor,
Om det blir ett ja kommer pengarna att gå till NUTEK- Närings och teknikutvecklingsverket - som sköter fördelningen. Enligt Sofia Johansson på näringsdepartementet ser det fortfarande ganska positivt ut för Gotlands del, men ärendet är ännu inte färdigberett. Ett beslut kommer tidigast nästa torsdag.