Ungdomskrav i Härjedalen

I Härjedalen kräver nu politikern Gabriella Persson, Vox Humana, att kommunen skall ta krafttag för att förbättra ungdomarnas situation i Härjedalen.
Ett rikare aktivitetsutbud och ungdomsgårdar till de sex största orterna, är ett minimum, menar Gabriella Persson. Leif Nilsson, barn o utbildningsnämndens ordförande, tar nu till sig kritiken och lovar att kommunen skall göra sitt bästa för att förbättra fritidssituationen för härjedalens ungdomar .