Uppsalaforskare åker till Antarktis

I dag åker tio svenska polarforskare som ingår i polarexpeditionen Swedarp 2002/03 till Antarktis. I detta team ingår polarforskaren Jim Hedfors från Uppsala Universitet.
Det är en mängd olika studier som glaciärforskarna från Uppsala, meteorologerna från Stockholms universitet och forskarna från Institutet för rymdfysik i Kiruna ska göra. Men för Jim Hedfors gäller de två månaderna på Antarktais närstudier av isdynamik och massbalans i isglaciärer. Hans mätningar och beräkningar av glaciärisarnas förflyttningar och förändringar ska få oss att ytterligare förstå växthuseffekten och dess följder för det globala klimatet.