Göteborgspoliser frias

De polisbefäl som åtalats för händelserna på Schillerska gymnasiet i Göteborg under EU-toppmötet förra sommaren frias av tingsrätten.
De fyra polismännen var åtalade för tjänstefel efter att de höll kvar ett stort antal personer på skolan utan att de var misstänkta för brott. 78 personer tvingades att ligga på marken i upp till en och en halv timme. Tingsrätten anser visserligen att behandlingen av de kvarhållna var kränkande och synnerligen obehaglig, men i sammanhanget kan man inte bortse ifrån att polismännen handlade under intryck av det våld de upplevt dagarna innan och av vad polisen uppfattade som vapenhot. Tingsrätten är enig i sin dom.