Bidragsutdelning

Landstingets regionala utskott har delat ut 2 miljoner kronor till 8 olika projekt.
Bara en tredjedel av pengarna går till projekt som har med vård i någon form att göra. Merparten av pengarna ges istället till olika satsningar på näringsliv och företagande.