Klamydia

Sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia ökar i Sverige, men inte i Västerbottens län.
Effektiv smittspårning och informationskampanjer om vikten att skydda sig är några orsaker till det säger Jens Boman läkare på smittskyddsenheten. I länet finns det tre speciella smittspårningskuratorer som läkare kan remittera sina smittade patienter till. Kuratorerna spårar då upp sexualpartners som den smittade haft. I länet har antalet smittade legat på cirka 400 personer ett antal år. I hela landet rapporterades 22 300 fall förra året. Det är en 60 procentig ökning sedan mitten av 90-talet.