Mer stöd till underleverantörsindustrin

Länsstyrelsen sastar ytterligare pengar på att stödja underleverantörsindustrin i Sörmland och Västmanland. Länsstyrelsen har beslutat att bland annat anslå 127 000 kronor till ett regionalt leverantörsnätverk och den satsar också pengar på den ideella föreningen Bilkomponent Sverige.
Pengarna satsas för att stärka underleverantörernas ställning på marknaden. Andra som satsar pengar i projektet är Närings- och teknikutvecklingsverket, Nutek, Eskilstuna kommun och länsstyrelsen i Västmanland.