Inga kvalitetsförbättringar i skolan

Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Eskilstuna kan räkna med ungefär samma ekonomiska förutsättningar nästa år som i år. Det är en slutsats efter att tjänstemännen nu gått igenom budgeten nästa år.
Alla enheter får full kompensation för att det blir ökade kostnader för fler barn, personal och för inflation. Det säger Jukka Taipale på barn och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden får 30 miljoner kronor mer att röra sig med nästa år, men det ger inget utrymmme för kvalitetsförstärkningar. Till nästa läsår får kommunen dessutom närmare 10 nya statliga miljoner kronor som ska gå till personalförstärkningar, de så kallade Wernersson-pengarna. Kommunsstyrelsen har fattat beslut om att pengar finns reserverade för det som nämnden förlorar ekonomiskt på maxtaxereformen och som den inte får kompensation från staten för.