Barn lärs om skräp

''Rent Västerås'' är ett projekt som pågått sedan juli i år som ska göra Västerås fritt från skräp.
I klass 1-3 på Storängsskolan lovade eleverna att aldrig mer skräpa ner, när Sandra Hermansson och Maria Berger från projektet Rent Västerås var där och informerade om skräp och klotter. Projektet, som stöds av teknik- och idrottsförvaltningen i Västerås, syftar till att göra Västerås renare. I det långsiktiga arbetet ingår att besöka alla förskoleklasser i kommunen och informera om nedskräpning och diskutera attityder. Och Sandra Hermansson tror att det fungerar förebyggande: - Det fastnar mycket i den här åldern. Barnen är väldigt mottagliga, pratar mycket och är lätta att jobba med. Vi tyckte att vi skulle börja där, säger hon.