Miljöarbetet i kommunerna eftersatt

Det finns alldeles för få miljöinspektörer i Västmanland för att kommunerna ska kunna kontrollera att miljöbalken följs.
15 nya miljöinspektörer behövs i länet för att kommunerna skall klara sitt uppdrag. Det framgår av den genomgång av miljöförvaltningarnas verksamhet som länsstyrelsen gjort. Bristen på kompetent folk gör att såväl hälso- som djurskyddet blivit eftersatt i en del kommuner, medan andra har svårigheter att klara tillsynen av hur företagen följer reglerna i miljöbalken. Den kommun som hade den mest stabila verksamheten på miljösidan var Köpings kommun.