Skövdepräst får ingen hjälp av facket

Skövdeprästen Karin Långström Vinges anmälan av en kyrkoherde till Jämställdhetsombudsmannen (Jämo) riskerar att inte bli behandlad. Prästernas fackförbund Kyrkans akademiker har beslutat, att inte driva hennes ärende.
Karin Långström Vinge blev inbjuden att predika i Berghems församling söder om Borås, den församling i Göteborgs stifts där hon vuxit upp. Men hon stoppades av kyrkoherden i Berghem, som inte accepterar kvinnliga präster. Skövdeprästen anmälde kyrkoherden till Jämo för könsdiskriminering. Men facket vill alltså inte driva ärendet. Eftersom regelverket är otydligt är det tveksamt om Jämo trots allt vill utreda frågan vidare.