Råvarubrist hotar skogsindustrin

Nya rationaliseringar måste till inom skogsbruket för att lönsamheten ska behållas för de enskilda skogsägarna. Annars hotar råvarubrist för skogsindustrin. Det visar en rapport från SkogForsk, skogsbranschens institut för skogsforskning.
De senaste 25 åren har virkespriserna sjunkit stadigt och idag får skogsägaren bara hälften så mycket betalt för sitt timmer som år 1976. Prissänkningarna har kompenserats av att kostnaderna för avverkning sjunkit i ungefär samma takt. De senaste fem åren har emellertid rationaliseringarna planat ut. Nya metoder måste nu till för att minska avverkningskostnaderna och det kan till exempel ske med hjälp av ny teknik. En så kallad drivare som kan kombinera avverkning och terrängtransport är på väg in i skogsbruket. - I gallringsskogar kan kostnaderna minska genom att man avverkar flera träd samtidigt, och på längre sikt kan en ökad automatisering av skogsmaskiner ytterligare effektivisera skogsbruket, säger Magnus Thor, som är forskare på SkogForsk.