Konferens om äldrevård

Elvahundra vårdanställda samlades idag till en konferens på Elmia i Jönköping. Deltagarna fick höra föreläsningar och delta i seminarier.
En av föreläsarna var Nicoline Wackerberg, sjukgymnast i Eksjö. Hon berättade om vikten av att vårdpersonalen rör vid vårdtagarna. Nicoline Wackerberg säger till Nyheterna att beröring är kommunikation på flera olika plan. Bland de övriga föreläsarna märktes Henning Johansson och Stig Berg, professorer vid Hälsohögskolan.