Inget stödområde på Gotland

Det är inte aktuellt att placera in Gotland i stödområde under ett övergångsskede - det sätter EU-reglerna stopp för. Det svarar näringsminister Björn Rosengren på en fråga från gotländska riksdagsledamoten Lilian Virgin, om vilka åtgärder som näringsministern är beredd att vidta med anledning av Flextronics nedskärning på Gotland.
Näringsministern hänvisar till det pågående omställningsarbetet och för dagen ser han ingen anledning till ytterligare åtgärder. Lilian Virgin säger i en kommentar att det ytterst beror på gotlänningarna själva om det ska gå att skapa nya arbetstillfällen, men samtidigt måste staten vara beredd att ge stöd. Även om näringsministern för närvarande inte är beredd att göra ytterligare insatser, utgår Lilia Virgin från att han är beredd att ändra sig om det visar sig att det behövs.