60 miljoner för översvämningarna

Det verkar bli en stor nota för översvämningarna. Preliminära beräkningar från Sundsvall kommun säger att kostanderna kan bli så stora som uppemot 60 miljoner kronor - hälften av det är Sundvall Vattens kostnader.